Dzienny Dom „Senior+” w Latowicach przy ul. Szkolnej 5 rozpoczął działalność w grudniu 2018 r. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Podczas pobytu w Domu uczestnicy korzystają z ciepłego posiłku oraz drobnych przekąsek i napojów.

Dzienny Dom „Senior+” posiada warunki lokalowe przystosowane do prowadzenia różnego rodzaju zajęć skierowanych do Seniorów, m. in: fizjoterapię, terapię zajęciową, terapię muzyką, czytanie książek, gry planszowe i zajęcia grupowe. W Domu wykonywane są usługi rehabilitacyjne, zdrowotne i terapeutyczne. Placówka zapewnia właściwą opiekę i dowóz osobom, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Domu. Udział w zajęciach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Do GOPS w Sieroszewicach nadal wpływają wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach.