W sobotę, 26 października 2019 r., członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Wielowieś” na czele z Panią Anną Ławrynowicz spotkali się w Szkole Podstawowej na uroczystym Dniu Seniora. Był poczęstunek, tort, były występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi, moc ciepłych życzeń, a przede wszystkim był czas na rozmowę i integrację. Wręczono również kwiaty najstarszym członkiniom Stowarzyszenia.

W uroczystości uczestniczył także Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z żoną, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielowsi Mirosława Kmiecik oraz sołtys wsi Wielowieś Stanisław Karolak z żoną.

Opracowała: Marzena Sztukowska