W piątek, 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość otworzył i poprowadził Zastępca Wójta Bartosz Kubica. W  święcie brali udział: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, dyrektorzy,  nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy Sieroszewice.

Podczas uroczystości Wójt Gminy wręczył dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty  nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W swoim wystąpieniu Wójt podziękował zebranym za zaangażowanie i trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Złożył życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym. Po części oficjalnej odbył się występ w wykonaniu Aleksandry Dura i Hanny Szczepaniak uczennic IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.