REALIZOWANE DZIAŁANIA PRZEZ GMINĘ SIEROSZEWICE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Przebudowa drogi gminnej w Masanowie – ul. Szeroka, gm. Sieroszewice”

2. Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie

3. Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Ludowego” w Psarach

4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach oaz Szkoły Podstawowej w Wielowsi

5. Dzienny Dom „Senior+” w Latowicach

6. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w naszej gminie

7. Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego – „Zdrowie w plenerze”

8. Zagospodarowanie przestrzeni w parku w Rososzycy.

9. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

10. Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11. Darmowe szkolenia komputerowe dla seniorów 65+

12. Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach.

13. Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach

14. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy

15. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Psarach.

16. „Szatnia na Medal” w ramach zadania pn.: „Remont szatni na gminnym stadionie w Sieroszewicach”

17. Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach.

18. Zajęcia komputerowe dla Seniorów 65+

19. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – projekt zakończony 

20. Doposażenie OSP w Rososzycy i Ołoboku w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

21. Kolejne dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

22. Dofinansowanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierająch azbest.

23. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

24. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

25. Tworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów

26. Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach 2020 rok

27. Przebudowa drogi gminnej Rososzyca – Strzyżew

28. Nowy samochód dla OSP Sieroszewice

29. Zbiórka folii rolniczej

30. Dofinansowanie dla sołectwa Latowice w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

31. Dofinansowanie dla sołectwa Ołobok w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

32. Dofinansowanie dla GKS Iskra Prosna Sieroszewice

33. Utwardzony parking dla interesantów

34. Nowa droga w Zamościu

35. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy

36. Inwestycja na ulicy Wiśniowej w Sieroszewicach

37. Dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach

38. Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu ,,Senior+” w Latowicach 2021 rok

39. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

40. Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sieroszewice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

41. Remont świetlicy w Wielowsi z dofinansowaniem

42. Zakończenie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Rososzyca – Strzyżew

43. Gmina Sieroszewice zmodernizowała kolejną drogę

44. Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie zakończona

45. Remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi

 46. Laboratoria Przyszłości

47. Zaplecze sceniczne GOK w nowej odsłonie

48.Dofinansowanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

49. Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Latowicach 2022

50. Zagospodarowanie folii rolniczej

51. Środki z Urzędu Marszałkowskiego dla gminy Sieroszewice

52. Cyfrowy rozwój Gminy Sieroszewice

53.Komputery za ponad 250 tysięcy trafią do dzieci z Gminy Sieroszewice

54. Ponad 11 mln dla Gminy Sieroszewice z Polskiego Ładu

55. Ulica Leśna w Wielowsi wyremontowana

56. Zakończono budowę chodnika wzdłuż ul. Łąkowej w Rososzycy

57. Ruszył IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach

58. Nowa droga w Latowicach coraz bliżej

59. Rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej i sali lekcyjnej w SP Rososzyca

60. Droga Kania- Raduchów z nową nawierzchnią

61. Remont kuchni w sali wiejskiej w Rososzycy

62. Już niebawem winda w Urzędzie Gminy

63. Kolejna dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”w Latowicach

64. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  

65. Cztery Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sieroszewice otrzymały dotację z Funduszu Sprawiedliwości

66. Wielkopolska odnowa wsi w Gminie Sieroszewice

67. Zakończono przebudowę drogi na ul. Leśnej w Sieroszewicach

68. Przebudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy zakończona

69. Remont świetlicy wiejskiej w Ołoboku

70. Nowe wielofunkcyjne boiska

71. Namiot dla sołectwa Masanów

72. Dofinansowanie przewozów autobusowych na 2024 rok