W niedzielę 5 września w Strzyżewie na placu obok Sali OSP odbyły się Dożynki Wiejskie. Uroczystość rozpoczęła się korowodem dożynkowym. W obchodach dożynkowych uczestniczyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz radni, sołtysi i mieszkańcy.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Martyna Rzekiecka i Pan Przemysław Banasiak. Na miejscu mogliśmy doświadczyć wielu atrakcji m.in. przeprowadzona została loteria fantowa, odbył się koncert Magdy Zając oraz kabaretu „Biesiada Polska” a wszystko to zwieńczyła zabawa taneczna.

Organizatorami wydarzenia byli: Radni Gminy Pan Przemysław Wilgocki i Pani Bernadeta Biała, Rada Sołecka, KGW Strzyżew, OSP Strzyżew oraz Szkoła Podstawowa w Strzyżewie. W pomoc przy organizacji dożynek włączył się Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. Wydarzenie współfinansowane zostało ze środków budżetu gminy Sieroszewice.

autor zdjęć: Adrian Matys