W niedzielę 15 września w Wielowsi odbyły się Dożynki Parafialno-Wiejskie. Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez proboszcza parafii Wielowieś ks. kan. Piotra Kuświka. Podczas mszy został poświęcony dożynkowy bochen chleba przygotowany przez mieszkańców ulicy Ceglanej.

Druga część dożynek odbywała się na placu przy sali wiejskiej. Rozpoczęli ją krótkimi wystąpieniami Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica oraz ks. kan. Piotr Kuświk. Wszyscy przybyli mieszkańcy mogli bezpłatnie korzystać z posiłków i gorących napojów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wielowsi. Podczas biesiady obyły się konkursy: plastyczny, „ratowanie kobiety z pożaru” oraz „wspinaczka na drąg”. Dożynki swoimi występami umilili: „Cyganie z Wielowsi” i „Iskierki Wawrzyńca”, a nagłośnienie zapewnił Gminny Ośrodek Kultury. Pomysłodawcami i inicjatorami święta plonów byli: Prezes Stowarzyszenia Społecznej Aktywności Sławomir Dryka oraz ks. kan. Piotr Kuświk.
W organizację wydarzenia włączyły się stowarzyszenia: Społecznej Aktywności, OSP Wielowieś oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a także radni gminy Sieroszewice Renata Koziołek i Paweł Mrugalski. Swoją pomocą służyli również Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica oraz Zenon Maskieła i Zbigniew Goździk, którzy zapewnili obsługę fotograficzną.