Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach złożyła wniosek
do Biblioteki Narodowej w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W wyniku naboru pozyskano 15 348,00 zł. Na wysokość dotacji mają wpływ takie czynniki, jak: liczba mieszkańców gminy, liczba czytelników i wypożyczonych książek w ubiegłym roku oraz odpowiednio wyliczony wkład własny na zakup książek.

Już dziś wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy do sieroszewickiej biblioteki. Nowości czytelnicze pojawią się już wkrótce!

Maria Marciniak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach