Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza, że od 4 kwietnia 2022 r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r. ” lub pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1676