Każdego roku 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to ogólnopolskie święto państwowe, które wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Z tej okazji Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna odwiedzili pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Władze gminy przekazały wszystkim pracownikom życzenia i wyrazy uznania za zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków na rzecz mieszkańców gminy Sieroszewice. Wójt Gminy doceniając codzienną pracę oraz umiejętność zrozumienia drugiego człowieka, wręczył Kierownik GOPS-u Emilii Szyszce kwiaty i podziękowania.