Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy (deklaracje dostępne pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

WAŻNE! Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy, czyli w terminie do końca czerwca 2022 roku w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 DNI od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Także w sytuacji wymiany źródła ciepła lub spalania paliw jest to termin również 14 dni.

 

Więcej informacji na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

deklaracja-a-istniejące budynki

deklaracja-b-budynki niemieszkalne