Delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice uczestniczyła w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2020 roku, w spotkaniu noworocznym bractw kurkowych działających na terenie Diecezji Kaliskiej.

W tym roku zjazd odbył się w Ostrowie Wielkopolskim. Obchody rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, którą w intencji bractw kurkowych odprawił Ks. Biskup Edward Janiak. W homilii podkreślał, że wiara jest łaską i zachęcał, aby dziękować rodzicom i dziadkom za przekazanie wiary. – Chcemy Panu Bogu podziękować za nasze rodziny, za tych, którzy uczyli nas prawd wiary o Panu Bogu, za łaskę wiarę. Wiara jest łaską, ale potrzebne jest zaangażowanie z naszej strony i w tej dziedzinie możemy wiele nauczyć się od Mędrców ze Wschodu. Od Mędrców uczymy się prawości i wytrwałości w szukaniu Boga. Oni idąc za światłem dotarli do Boga, znaleźli Go i uwierzyli – przekonywał Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

Druga część spotkania odbyła się w Domu Parafialnym, gdzie bractwa kurkowe zostały powitane przez Seweryna Kaczmarka, prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wielkopolskim. Program związany z Bożym Narodzeniem zaprezentowały gościom dzieci z Przedszkola nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Po życzeniach złożonych przez Ks. Biskupa Edwarda Janiaka bracia kurkowi przełamali się opłatkiem.

W tym roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie Sieroszewice reprezentowali: prezes brat Krzysztof Portasiak, siostra Barbara Rybak, brat Paweł Lisiak, brat Paweł Piotrowski i brat Waldemar Skorupa, Król Kurkowy AD 2019.

Bractwo Strzeleckie w Sieroszewice powstało 19 lipca 1925 roku. Niestety, po wojnie bractwa zaczęto likwidować i taki los spotkał także organizację z Sieroszewic. Bractwo reaktywowano w 2000 roku z inicjatywy obecnego prezesa Krzysztofa Portasiaka.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak