Jestem wdzięczny Pani Dyrektor oraz bibliotekarkom filii bibliotecznych za dzielenie się pasją do literatury – mówił wójt Anatol Piaskowski z okazji Dnia Bibliotekarza. Przedstawiciele władz gminy Sieroszewice spotkali się w książnicy z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

 

W dniach 8–15 maja obchodzony jest XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. W tym czasie przypadł także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach spotkali się wójt Anatol Piaskowski, zastępca wójta Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna. Włodarz gminy Sieroszewice dziękował Marii Marciniak, dyrektor biblioteki i bibliotekarkom filii bibliotecznych za zaangażowanie na rzecz czytelników i mieszkańców gminy Sieroszewice. – Na ręce Pani Dyrektor składam serdeczne gratulacje wielu cennych i ciekawych inicjatyw. Dziękuję za zaangażowanie, cierpliwość i kontakt z czytelnikiem w tym trudnym czasie. Życzę pomysłów i kreatywności jak u bohaterów najlepszych powieści oraz coraz bogatszych zbiorów, żeby miłość do książek zarażała kolejnych mieszkańców, a biblioteka była miejscem, w którym mądrze i ciekawie spędza się czas. Jestem wdzięczny Pani Dyrektor oraz bibliotekarkom filii bibliotecznych za dzielenie się pasją do literatury – podkreślał Anatol Piaskowski.

W swoim wystąpieniu Maria Marciniak wyraziła wdzięczność wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu za wsparcie remontów bibliotek. Dziękowała władzom gminy Sieroszewice za włączanie się w wydarzenia kulturalne, m.in. Narodowe Czytanie. Słowa wdzięczności skierowała do pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

W uroczystości uczestniczyły: Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Klaudia Stawska, bibliotekarka filii w Ołoboku, Justyna Sprutta, bibliotekarka filii w Strzyżewie, Dominika Kucharska, bibliotekarka filii w Wielowsi, księgowa Arleta Walczak i redaktor strony internetowej biblioteki Ewa Kotowska-Rasiak.