Filia biblioteczna w Ołoboku czeka na czytelników w nowych pomieszczeniach.

Placówka przeniesiona została do budynku, w którym mieści się Muzeum Ziemi Ołobockiej. Biblioteka posiada dwa pomieszczenia, w jednym z nich powstała wypożyczalnia, drugie – mniejsze służy za kącik dziecięcy połączony z czytelnią. Oprócz wymiany posadzki i malowania filia wzbogaciła się w nowe meble. Odmalowane zostało też pomieszczenie, w którym znajdują się muzealne eksponaty. Całość prac remontowych i zakup wyposażenia to koszt około 34.000 zł. Kwota sfinansowana została z budżetu gminy Sieroszewice.

Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach