Betlejemskie Światło Pokoju dotarło  do Urzędu Gminy Sieroszewice.  Dnia 22 grudnia br. Szymon Kasprzyk drużynowy VII Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Gminy Sieroszewice przekazał na ręce Wójta Gminy Sieroszewice symboliczne Światło Pokoju.

Ta coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, trwa nieustannie od 1991 roku. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. Następnie światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast oraz wsi.

Harcerze z Gminy Sieroszewice niosąc Betlejemskie Światełko Pokoju oraz świąteczne życzenia odwiedzają instytucje w całej Gminie.