Urząd Gminy Sieroszewice przypomina o obowiązku sporządzenia i przedłożenia oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest oraz sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) corocznej aktualizacji informacji o:

– wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;

– wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone;

Poniżej druki do pobrania:

– Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – pdf

– Informacja o wyrobach zawierających azbest – pdf

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy w zakładce Ochrona Środowiska – Azbest.