Szanowni mieszkańcy Gmin Błaszki, Brzeziny, Sieroszewice, Szczytniki!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
 Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju i wypełnienie poniższej ankiety, która umożliwi nam określenie celów i kierunków działania w nowym okresie programowania.