Akademia odbyła się  dnia 25 lutego 2020r w Szkole Podstawowej w Ołoboku im. Ks. J. Kuta. Naszą szkołę odwiedzili: Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice- Pan  Bartosz Kubica,  Dyrektor GZAESiP Pani Barbara Stasiak, Radna Gminy Sieroszewice Pani Teresa Lemiesz, ks. proboszcz dr Tomasz Lenczewski,  Sołtys wsi Ołobok Pani Justyna Karbowy, Rada Rodziców, oraz zaproszeni goście. Głównym celem apelu było umacnianie wśród uczniów kultywowania tradycji polskiej, pogłębianie tożsamości narodowej, a także poczucia wspólnoty narodowej. Niezmiernie ważne jest również upowszechnianie znajomości na temat niepodległościowych tradycji Wielkopolski, oraz ukazanie zależności pomiędzy poszczególnymi zaborami w kontekście walk niepodległościowych. Powstanie Wielkopolskie było bardzo ważnym punktem na drodze rodzącej się II Rzeczpospolitej. Przyczyniło się  w znacznej mierze do upowszechnienia w Europie poglądu o polskości Wielkopolski. Jednak nie bez znaczenia pozostawał fakt że ponad 123 lata Wielkopolska była pod zaborem pruskim. Dlatego też apel jest jakby przekrojem przez historie Wielkopolski w XIX wieku. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem: Pani: Ilony Mielcarek, Lucyny Wittek, Bożeny Maciejewskiej przygotowali akademię. O oprawę muzyczną zadbał Pan: Bogumił Walerian. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne i złożyli znicze na grobach poległych Powstańców: Jana Wargi i Stanisława Rojka.

Autor: Ilona Mielcarek