Dnia 18 listopada 2019 r. w  Szkole Podstawowej w Ołoboku im. ks. J. Kuta odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczęła się ona się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.  Następnie zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas:7,8. Spektakl był uczczeniem rocznicy, a jednocześnie wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy przypominali światu o swoich prawach do wolności i nie ustawali w trudzie głoszenia, że „Jeszcze Polska nie umarła”. Był także refleksją nad postawami patriotycznymi współczesnej młodzieży, nad patriotyzmem dnia codziennego, który wymaga umiejętności współpracy, życzliwości, tolerancji i gotowości niesienia pomocy, a czasami rezygnacji z własnej wygody.

Naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Wójt Gminy Sieroszewice  Pan Anatol Piaskowski,  Dyrektor GZAESiP Pani Barbara Stasiak, Radna Gminy Sieroszewice Pani Teresa Lemiesz, Sołtys wsi Ołobok Pani Justyna Karbowy, Rada Rodziców, Pani Halina Kaźmierczak- Stowarzyszenie Ekooklub z Wielowsi.

Autor: Ilona Mielcarek