Koniec roku jest wyjątkowo pomyślny dla Gminy Sieroszewice. W zakończonym właśnie II naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Latowice. Inwestycja ta będzie kontynuacją zakończonego już I etapu na sieci kanalizacyjnej na ulicy Południowej.

Kanalizacja w Latowicach to jedno z priorytetowych zadań, jakie było planowane  na najbliższe lata, a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwa będzie jego realizacja już w przyszłym roku.  Z początkiem roku gmina rozpocznie procedurę przetargową, po rozstrzygnięciu której wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania zadania. Tak szybkie rozpoczęcie inwestycji możliwe jest dzięki gotowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych